Intabulare

Cererea tip de înscriere în cartea funciară (intabularea) se depune la Biroul de Carte Funciară în raza judetului de care aparține imobilul, alături de următoarele acte:

  • documentația cadastrala (efectuată de o persoană fizică sau juridică autorizata pentru execuția acestui tip de lucrări. Este necesar să puneți la dispoziție expertului cadastral o copie după actul de identitate, după actele de proprietate și schițele aferente , în măsură în care acestea există);
  • copii după actele de identitate ale proprietarilor;
  • copie legalizata după actul de proprietate (în cazul unei sentințe legalizarea se face de către judecătoria care a pronunțat hotărârea și nu de către un birou notarial);
  • schița apartamentului în cazul în care există;
  • planuri 1:500, planuri 1:2000;
  • declarație tip privind identificarea limitelor proprietății pentru care se execută măsuratorile – pusă la dispoziție de către expertul autorizat;
  • certificat fiscal pentru compartimentul registratură al direcției de taxe și impozite din sectorul de care aparțineți